IAS Resources

IAS Score

Target PT 2018 Classes: Complete Revision through MCQs, Program will start from 25th Feb, 2018.
Click here for Course details & Online admission.

Result CSE - 2016

Abhilash Mishra
AIR - 05
Kothamasu Dinesh Kumar
AIR - 06
Suman Sourabh Mohanthy
AIR - 09
Sidharth B
AIR - 15
Mllika Sudhir
AIR - 26
Ishan Pratap Singh
AIR - 29
Swapnil Khare
AIR - 43
Rizwanbasha Shaik
AIR - 48
Manuj Jindal
AIR - 53
Gautam Jain
AIR - 59
Parikh Mirant Jatin
AIR - 67
Deepak Kumar Shukla
AIR - 110
Shashank Chaudhary
AIR - 130
Anshu Singh
AIR - 157
K. Varun Reddy
AIR - 166
Rahul Gupta
AIR - 182
Lokhnde Snehal Sudhakar
AIR - 184
Vakul Jindal
AIR - 195
Arpit Vijayvargiya
AIR - 201
Bodke Digvijay Govind
AIR - 247
BOGATI JAGADEESWAR REDDY
AIR - 249
Pushkin Jain
AIR - 252
Brij Shankar
AIR - 274
Assem Dalal
AIR - 275
Harsh Vardhan Agarwalla
AIR - 284
Prachi Ailawadhi
AIR - 290
Guru Prasad
AIR - 299
Shashank Shekhar Singh
AIR - 306
Shilpi
AIR - 311
Honey Patodi
AIR - 316
S VANDANA RAJ
AIR - 348
Ashta Dhruv Sanjay Kumar
AIR - 351
Basuki Nath Jha
AIR - 378
Kishore Reddy Polu
AIR - 468
Kaustuva Dipta Pany
AIR - 381
Shivam Sharma
AIR - 390
Kapil Gade
AIR - 401
Aman Saxena
AIR - 406
N BHAVANI SRI
AIR - 417
Vinay V Nayak
AIR - 421
Swapneel Paul
AIR - 431
Achin Garg
AIR - 481
Veerepalli vidyadhar
AIR - 487
Prateek singh
AIR - 488
Ranjan Aggrwal
AIR - 551
Alok Kumar Tiwari
AIR - 562
Agwane Rohan Ramesh
AIR - 582
Vikash Kumar
AIR - 587
Divakara T S
AIR - 600
Varun Yadav
AIR - 615
Ramesh Chandra Yadav
AIR - 649
Anjana S Kumar
AIR - 662
Seuj Kr Saikia
AIR - 676
Phadtare Monali Ashok
AIR - 684
Pinnani Sandeep Kumar
AIR - 732
Vidit Raj Bhundesh
AIR - 744
Nassef Abdul Kader
AIR - 781
Ravi Parkash Verma
AIR - 807
Danish Agastan
AIR - 814
Tapan Deka
AIR - 859
Gandikota Mahesh
AIR - 863
Harshit Saini
AIR - 884
Akanksha Verma
AIR - 893
Pankaj Kumar
AIR - 894
Shidharth Shivam
AIR - 941
Ishan Duggal
AIR - 944
Kumthe Sumit Baban
AIR - 962
Naresh Kumar M
AIR - 979
K Ranjitht KumarK
AIR - 987
Dulnangha Reanly
AIR - 988
Bhupati Rohit
AIR - 1006
Sidharth Gautam
AIR - 1008
Shubham Singh
AIR - 1033
Sunand Jhodia
AIR - 1046
Mahesh Vadde
AIR - 1059
Nagendra Bhugeya
AIR - 1083
Quick Contact