Toppers Corner

Topper's Test Copy

GS Mains Test Series

Srushti Deshmukh ( Rank: 5 )

Karnati Varunreddy ( Rank: 7 )

Pujya Priyadarshani ( Rank: 11 )

Trupti Ankush ( Rank: 16 )

Harpreet singh ( Rank: 19 )

Deepesh Kedia ( Rank: 36 )

Saloni Khemka ( Rank: 27 )

Ankur Kaushik ( Rank: 37 )

Amritpal Kaur ( Rank: 44 )

Renjina Mary Varghese ( Rank: 49 )

Vikram Grewal ( Rank: 51 )

Anand Kumar Sharma ( Rank: 62 )

Pradeep Kumar Dwivedi ( Rank: 74 )

Veer Pratap Singh ( Rank: 92 )

Khushboo Lather ( Rank: 98 )

Jagpreet Kaur ( Rank: 101 )

Achin Garg ( Rank: 142 )

Namita Sharma ( Rank: 145 )

Dipankar Choudhary ( Rank: 166 )

Pooja Yadav ( Rank: 174 )

Agrawal Sushil Ravindra ( Rank: 198 )

Krishan Kumar Singh ( Rank: 181 )

Teghbir Singh Sandhu ( Rank: 183 )

sushant singh ( Rank: 189 )

Keshav Goel ( Rank: 213 )

Kapil Choudhary ( Rank: 214 )

Ankush Singh Bhati ( Rank: 238 )

Kunal Aggarwal ( Rank: 211 )

Koushik H R ( Rank: 240 )

Aishwarya Singh ( Rank: 249 )

Shivam Sharma ( Rank: 251 )

Vivek H.B ( Rank: 257 )

Inderveer singh ( Rank: 259 )

Aanand Prakash Meena ( Rank: 269 )

Arnav Shivendu ( Rank: 283 )

Aranyak Saikia ( Rank: 287 )

Shahzad Alam ( Rank: 398 )

Anmol Sagar ( Rank: 414 )

Sarvesh Panwar ( Rank: 460 )

Somalin Subhadarsini ( Rank: 478 )

Amit Yadav ( Rank: 502 )

Rekha Yadav ( Rank: 509 )

Jitendra Kumar Dayama ( Rank: 512 )

Siddhartha Gautam ( Rank: 538 )

Sayantan Ghosh ( Rank: 539 )

Faisal Khan ( Rank: 546 )

Kuldeep kumar ( Rank: 548 )

K. Lalith ( Rank: 626 )

Alok singh ( Rank: 628 )

Rohit Nema ( Rank: 635 )

Akshay Gupta ( Rank: 639 )

Deepak Ken ( Rank: 658 )

Pankaj Atulkar ( Rank: 692 )

Devanshi lall ( Rank: 701 )

Manish Ladla ( Rank: 720 )

Political Science Test series

Amritpal Kaur ( Rank: 44 )

Ashish Cherian Samuel ( Rank: 121 )

MIRKHELKAR ADITYA DHANANJAY ( Rank: 155 )

Shelke Nachiket Vishwanath ( Rank: 167 )

Laxman Tiwari ( Rank: 176 )

Kunal Aggarwal ( Rank: 211 )

Koushik H R ( Rank: 240 )

Aanand Prakash Meena ( Rank: 269 )

Arnav Shivendu ( Rank: 283 )

K.Sajal ( Rank: 284 )

Shubhra Kumari ( Rank: 308 )

Sunny Gupta ( Rank: 320 )

Sandeep Kumar Meena ( Rank: 426 )

Public Administration Test Series

Rishita Gupta ( Rank: 18 )

Dipankar Choudhary ( Rank: 166 )

Wankhede Archana Pandharinath ( Rank: 447 )

Sameer Saurabh ( Rank: 596 )

Vinod Kumar Meena ( Rank: 604 )

History Test Series

Vikram Grewal ( Rank: 51 )

Abhinav Tyagi ( Rank: 150 )

Desai Neha Diwakar ( Rank: 322 )

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER